Privacy verklaring - Scarfie

Wanneer u onze website www.scarfie.nl gebruikt kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. De eigenaar van het merk SCARFIE is Woodlane Products VOF is verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens.

SCARFIE verbindt zich ertoe open en transparant te zijn over hoe we persoonsgegevens van onze klanten, zakenpartners en andere personen verzamelen, gebruiken en beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd persoon of een persoon die identificeerbaar is door deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we te werk gaan, we geven bijvoorbeeld aan welke soort persoonsgegevens door ons worden verwerkt en met welk doel.

We hechten in het bijzonder waarde aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van al onze klanten, zakenpartners en andere bezoekers van onze website. Alle persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd.

SCARFIE neemt alle verplichtingen in acht die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en andere Nederlandse privacywetten.

CONTACTGEGEVENS

SCARFIE / Woodlane products.
John Fernhouthof 46
1087 ED Amsterdam
Nederland

Magazijn/ adres voor retouren:
Rigakade 33
1013 BB  Amsterdam

Nederland

PERSOONSGEGEVENS: WELKE GEGEVENS EN WAAROM?

Wanneer u onze website gebruikt, deelt u bepaalde informatie met ons of laat u bepaalde informatie achter. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of wanneer u aangeeft dat u informatie wilt ontvangen over producten van SCARFIE.

Algemeen

De persoonsgegevens die we van onze website kunnen verzamelen en verwerken, zijn: 

 • uw naam, geboortedatum, gender, e-mail- en (factuur- en aflever-) adres van personen;
 • bedrijfsnaam, inschrijfnummer Kamer van Koophandel en btw-nummer (indien van toepassing);
 • betalingsinformatie;
 • uw (mobiele) telefoonnummer;
 • welk(e) product(en) u hebt besteld;
 • uw correspondentie met SCARFIE, voor zover van toepassing;
 • gedragsgegevens (online activiteiten, internetgebruik en de duur van uw sessie); en
 • IP-adressen en tijdstempels.

We kunnen deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om geplaatste bestellingen goed uit te voeren en te verwerken; – voor het beoordelen en aannemen van onze zakenpartners;
 • voor het analyseren en/of verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van informatie over onze producten, (klanten)diensten en websites;
 • om onze correspondentie (onder andere) over bezorgingen en terugbetalingen beter af te stemmen;
 • om informatie, aanbiedingen en promotieacties te sturen op basis van uw interesses en klik- en surfgedrag;   
 • om vragen te beantwoorden die bijvoorbeeld via de website zijn gesteld;
 • om nieuws en informatie te verstrekken over SCARFIE, nieuwe producten en diensten;
 • om de klant een persoonlijke account te geven op onze website;
 • om u de mogelijkheid te geven om verbinding te maken met onze socialmedia-accounts;
 • voor onderzoek naar het tevredenheidsniveau van klanten, zakenpartners of anderen; en
 • voor interne analyse voor (klanten)onderzoeksdoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens analyseren om een profiel aan te maken van uw interesses en voorkeuren, zodat we onze communicatie op maat kunnen afstemmen op een tijdige en voor u relevante manier. We kunnen hiervoor gebruik maken van aanvullende informatie over u die afkomstig is van externe bronnen. Hierdoor kunnen we gerichter, efficiënter en kosteneffectiever met onze middelen omgaan en ook het risico beperken dat iemand informatie ontvangt die hij/zij ongepast of niet-relevant vindt. Voor dit doel verwerken we uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

We kunnen ook gegevens gebruiken over hoe u onze website gebruikt om fraude, misbruik en onrechtmatig gebruik te voorkomen en op te sporen en om te voldoen aan gerechtelijke uitspraken, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving.

Sollicitaties

De persoonsgegevens die we kunnen verzamelen en verwerken als u naar een functie bij SCARFIE solliciteert zijn:

 • uw naam, geboortedatum en geslacht;
 • cv-gegevens; en
 • contactgegevens: telefoonnummer, e-mail en adres.

De persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u op een vacature bij SCARFIE solliciteert en als onderdeel van het wervingsproces zullen alleen worden bewaard en verwerkt om het selectieproces te vergemakkelijken en in verband met een daaropvolgend dienstverband. We verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel als een voorbereidende stap op het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst met u. Als u niet wordt geselecteerd, bewaren we uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen bij nieuwe vacatures, als we denken dat er een match zou kunnen zijn. Voor dit doel verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

HOELANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Algemeen

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor zolang als wij denken dat dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we die persoonsgegevens hebben verzameld. Evengoed zullen we uw persoonsgegeven niet langer dan vijf jaar bewaren, tenzij toepasselijke wetgeving anderszins vereist, met uitzondering van (anonieme) informatie met betrekking tot statistische doeleinden.

Sollicitaties

Wanneer we uw persoonsgegevens ontvangen wanneer u solliciteert op een vacature bij SCARFIE, bewaren we uw gegevens niet langer dan 12 maanden. Wanneer uw sollicitatie leidt tot het aanbieden van een functie bij SCARFIE en u deze functie accepteert, worden de verzamelde gegevens onderdeel van uw personeelsdossier en worden deze gebruikt voor arbeidsgerelateerde doeleinden.  

DERDE PARTIJEN

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en worden gedeeld met bedrijven die onder het merk SCARFIE werken. Deze informatie kan worden uitgewisseld zodat wij een volledig overzicht hebben van uw gegevens voor administratieve doeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende externe dienstverleners die persoonsgegevens namens SCARFIE verwerken: (i) mediabureaus en technische leveranciers voor distributie van fysieke en digitale direct marketing en productpromoties van SCARFIE, (ii) bedrijven voor het controleren van uw adres, communicatiebureaus voor het toezenden van uw orderbevestiging, magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling, betalingsdienstverleners voor uw betaling, (iii) incassobureaus, (iv) onderzoeks- en analysebureaus voor onze interne gegevensanalysedoeleinden.

BROWSERSESSIES EN IP-ADRES

We gebruiken het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer tijdens een browsersessie. Het IP-adres van uw computer kan worden gebruikt om te zien hoe websites worden gebruikt en voor het opstellen van analyses.

Socialmedia- (plugin-)cookies

U kunt de content op onze website met socialmediapartijen delen door de relevante knoppen te gebruiken. Voor meer informatie over de cookies die deze socialmediapartijen plaatsen wanneer u op de knoppen drukt, verwijzen we naar de verklaringen van deze partijen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist: Facebook, Instagram en Pinterest.

UW RECHTEN: INTREKKEN, TOEGANG, CORRIGEREN EN VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw toestemming met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegeven in te trekken. U hebt ook altijd het recht op inzage in de persoonsgegevens die we opslaan en verwerken en om deze, indien gewenst, te laten verwijderen. Als deze informatie onjuist is, kunt u ons helpen om die te corrigeren. Als u uw rechten wilt uitoefenen voor intrekken, toegang, corrigeren en/of verwijderen van uw persoonsgegevens die we opslaan en/of verwerken, stuurt u ons dan een e-mail naar het e-mailadres dat hierboven staat vermeld onder Contactgegevens.

UITSCHRIJVEN (VOOR NIEUWSBRIEVEN)

We sturen u informatie over SCARFIE, over dezelfde of vergelijkbare producten die u bij ons hebt besteld en/of andere informatie waarvan wij denken dat u die praktisch vindt. Als u niet langer informatie over SCARFIE wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde de instructies voor uitschrijven opvolgen die in elke marketing-e-mail staan vermeld die u van SCARFIE ontvangt.

BEVEILIGING EN BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken diverse beveiligingsmaatregelen, inclusief encryptie voor accountwachtwoorden en authenticatietools, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden bewaard achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot deze systemen.

De persoonsgegevens van klanten die we verzamelen of genereren en verwerken binnen de context van onze website worden in Nederland opgeslagen en kunnen verder voor verwerkingsdoeleinden worden opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

We zijn u graag van dienst bij eventuele klachten die u hebt over het verwerken van uw persoonsgegevens. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij niet voldoen aan toepasselijke privacywetgeving.

AANPASSINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Het soort persoonsgegevens dat we nodig hebben en de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens nodig hebben, kunnen mettertijd wijzigen. Daarom behouden we ons het recht voor om onze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring staat op onze website en is van toepassing na publicatie op onze website.

Als u verder nog vragen hebt over onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die vermeld staan onder Contactgegevens.

BEVEILIGINGSDISCLAIMER

U dient er rekening mee te houden dat verzenden van informatie via internet nooit volledig veilig is. We kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen als die nog onderweg is via internet en het verzenden van die informatie is voor uw eigen risico. Het enige wat wij kunnen doen is ons naar alle redelijkheid inspannen om uw persoonsgegevens te beveiligen en voor een betrouwbare en veilige omgeving zorgen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u gebruikmaakt van een gedeelde computer of van een computer in een openbare ruimte, adviseren wij u om uw browser af te sluiten als u uw gebruikerssessie hebt afgerond om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in mei 2020.